Rowerowa Warszawa

Rowerowa Warszawa

Rowerowy Maj 2019 - regulamin

opublikowano: :, e.mantorska

.

 


REGULAMIN KAMPANII ROWEROWY MAJ 2019

W WARSZAWIE

 

INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Kampania „Rowerowy Maj” (zwana dalej „Kampanią”) adresowana jest do uczniów szkół podstawowych i przedszkoli oraz ich pracowników z terenu m.st. Warszawy.

2. Kampania organizowana jest przez m.st. Warszawę (zwane dalej Organizatorem lokalnym) w partnerstwie z Miastem Gdańsk (zwanym dalej Organizatorem głównym).

3. Głównym celem Kampanii jest promowanie zdrowego trybu życia oraz popularyzacja komunikacji rowerowej.

4. W ramach Kampanii liczone będą aktywne podróże do szkoły lub przedszkola odbyte w dniach od 6 do 30 maja 2019.

5. Za aktywne podróże uznaje się przejazdy rowerem, hulajnogą, na rolkach, wrotkach, itp., a także w przypadku dalszych odległości podróże komunikacją miejską łączone z aktywnymi podróżami na ostatnim odcinku, którego długość nie powinna być krótsza niż 500 m.

6. Rejestracja aktywnych podróży prowadzona będzie każdego dnia Kampanii poprzez odnotowanie przejazdu  przy nazwisku ucznia/dziecka w klasowym dzienniku rowerowym.

7. Za każdy przejazd uczestnik otrzymuje dwie naklejki: kwadratową do przyklejenia w książeczce rowerowej i okrągłą do przyklejenia na plakat klasowy.

8. Kampania zakłada rywalizację w formie zabawy na trzech poziomach: indywidualnym, klasowym/grupowym oraz szkolnym/przedszkolnym. Najaktywniejsi uczestnicy Kampanii zostaną nagrodzeni:

a. trzy najlepsze szkoły i jedno przedszkole w skali miasta otrzymają nagrody rzeczowe (w postaci np. wiaty rowerowej)

b. najlepsze klasy w każdej szkole i grupy w przedszkolach otrzymują nagrody klasowe (np. wycieczki, warsztaty, pokazy)

c. najaktywniejsi uczestnicy otrzymają upominki rowerowe.

9. O wyniku placówki lub klasy/grupy decyduje liczba aktywnych podróży w drodze do placówki w stosunku do liczby wszystkich uczniów/dzieci w danej placówce lub klasie/grupie.

10. Kampania prowadzona będzie z użyciem dedykowanego programu informatycznego oraz strony www.rowerowymaj.eu na której zamieszczone będą wyniki, rankingi oraz informacje dotyczące Kampanii.

 

HARMONOGRAM

11. Organizator lokalny zobowiązany jest do przeprowadzenia Kampanii na terenie m.st. Warszawy, a w szczególności:

a) przeprowadzenia rekrutacji placówek do dnia 24 stycznia 2019r.

b) przeszkolenia koordynatorów placówek w zakresie prawidłowego przeprowadzenia Kampanii oraz przekazania uprawnień do obsługi programu Rowerowy Maj do dnia 13 kwietnia 2019r.;

c) przekazania zgłoszonym do udziału placówkom  kompletu materiałów dydaktyczno-promocyjnych niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Kampanii, tj. plakaty szkolne, klasowe, naklejki, książeczki rowerowe dla uczestników Kampanii do dnia 15 kwietnia 2019 r.;

d) dostarczenia nagród do placówek do dnia 14 czerwca 2019 r.

 

12. Szkolny/Przedszkolny koordynator Kampanii zobowiązany jest do współpracy z lokalnym Organizatorem Kampanii oraz do nadzorowania niżej wymienionych działań:

a) zebrania zgód na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych od potencjalnych uczestników Kampanii lub ich prawnych opiekunów do dnia 15 kwietnia 2019 r. (wymóg zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych);

b) uzupełnienia list osobowych dzienników klasowych umożliwiających ich aktywację do dnia 15 kwietnia 2019 r.;

c) przekazania książeczek rowerowych uczestnikom kampanii oraz udostępnienia dzienników rowerowych wychowawcom klas/grup zgłoszonych do Kampanii - do dnia 30 kwietnia 2019r.;

d) zawieszenia przy wejściu do placówki szkolnego plakatu Kampanii oraz w holu szkolnym/przedszkolnym plakatów klasowych na wysokości umożliwiającej uczestnikom Kampanii swobodne przyklejanie naklejek – do dnia 30 kwietnia 2019r.;

e) umieszczenia na szkolnej/przedszkolnej stronie internetowej przesłanych przez organizatora informacji dot. Kampanii;

f) regularnego uzupełniania rowerowych  dzienników klasowych przez cały okres trwania Kampanii;