Rowerowa Warszawa

Rowerowa Warszawa

Pomiary ruchu rowerowego 2016

opublikowano: :, m.gorecki

Warszawski Pomiar Ruchu Rowerowego 2016 został przeprowadzony na zlecenie i zgodnie z wytycznymi Zarządu Dróg Miejskich w 52 miejscach w Warszawie. Pomiar wykonało Stowarzyszenie Zielone Mazowsze.

Pomiary ruchu rowerowego 2016

Raporty z pomiarów ruchu

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Pomiary wykonywane były w dni powszednie (wtorki, środy i czwartki) w godzinach 7:00-9:00 oraz 16:00-19:00 oraz w sobotę w godzinach 12:00-17:00. Każdy kwadrans zapisywany był oddzielnie, by możliwe było wskazanie zmian w natężeniu ruchu w trakcie poszczególnych pomiarów w interwałach piętnastominutowych. Pomiarów dokonano w dniach: 2, 7, 8, 9, 11, 14 i 15 czerwca 2016 roku.

Punkty pomiarowe były pogrupowane przestrzennie (centrum, Al. Jerozolimskie, południe, północ, wschód, zachód) oraz według koncentracji czasowej (weekend-1 i weekend-2). Każda grupa obejmowała od 4 do 10 punktów pomiarowych, wymienionych w Załączniku 1. Wszystkie punkty w obrębie jednego obszaru badane były jednocześnie. W przypadku pomiarów weekendowych, za zgodą ZDM, dzięki dostatecznej liczbie osób obie grupy zostały zbadane tego samego dnia. W zależności od liczby badanych relacji, widoczności i przewidywanego natężenia ruchu, każdy punkt obsługiwało od 1 do 4 osób, wcześniej przeszkolonych, aby zapewnić jednolite podejście do pomiarów. Rozmieszczenie liczących w poszczególnych punktach pomiarowych zostało uzgodnione z Zarządem Dróg Miejskich.

Badane atrybuty obejmowały kierunek jazdy, płeć, rodzaj roweru (publiczny, sportowy bądź miejski), strój (sportowy bądź zwykły, z kaskiem lub bez kasku) oraz wybrany rodzaj infrastruktury (droga dla rowerów – w tym ciąg-pieszo rowerowy, chodnik, jezdnia – w tym pas rowerowy). Ponadto zaznaczano osoby, które jechały buspasem bądź jezdnią pod prąd.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Warszawski Pomiar Ruchu Rowerowego 2016 - część opisowa
  (plik: WPRR2016_popr_0.pdf, rozmiar pliku: 1660.07 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Warszawski Pomiar Ruchu Rowerowego 2016 - tabele
  (plik: Tabele_0.zip, rozmiar pliku: 3047.48 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Warszawski Pomiar Ruchu Rowerowego 2016 - zał. 2 (punkty pomiarowe)
  (plik: Załącznik 2 lornetki_0.zip, rozmiar pliku: 3923.57 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Warszawski Pomiar Ruchu Rowerowego 2016 - zał. 3 (formularze)
  (plik: Załącznik 3 formularze_0.zip, rozmiar pliku: 1153.46 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Warszawski Pomiar Ruchu Rowerowego 2016 - zał. 4 cz. 1 (mapy)
  (plik: WPRR2016_zał4_1_0.pdf, rozmiar pliku: 6862.52 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Warszawski Pomiar Ruchu Rowerowego 2016 - zał. 4 cz. 2 (mapy)
  (plik: WPRR2016_zał4_2_0.pdf, rozmiar pliku: 5340.26 KB)
  Pobierz