Rowerowa Warszawa

Rowerowa Warszawa

Rozwój sieci dróg rowerowych w metropolii warszawskiej

opublikowany: 16 grudnia 2016 15:55, Tamas Dombi

Ponad 400 km dróg dla rowerów powstanie do 2020 r. w ramach poszerzenia metropolitalnego systemu tras rowerowych. Pierwszy pakiet inwestycji rowerowych to 330 km za prawie 340 mln zł.

Rozwój sieci dróg rowerowych w metropolii warszawskiej

W efekcie współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego, miasta stołecznego Warszawy oraz podwarszawskich gmin wybrano w konkursie do realizacji 13 projektów, dzięki którym zostanie powiększona sieć dróg rowerowych. Planowane inwestycje to głównie budowa nowych, ale również modernizacja istniejących dróg rowerowych Warszawie oraz w 39 gminach sąsiadujących ze stolicą. Całkowity koszt niemal 330 km tras to prawie 340 mln zł. Samorządy dostaną na to ponad 241 mln zł dofinansowania z funduszy europejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, uwzględnionych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Niebawem zostaną zawarte umowy o dofinansowanie wybranych projektów.

Sieć dróg rowerowych metropolii warszawskiej utworzy korytarze transportowe zintegrowane z różnymi rodzajami transportu publicznego. Będzie to doskonała alternatywa dla mieszkańców codziennie dojeżdżających do pracy samochodem. Rower jako codzienny środek transportu to zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu, a także poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jednym z głównych kryteriów wyboru konkretnych projektów tras było to, czy tworzą spójne połączenia międzygminne oraz jak wpisują się w istniejącą już sieć. Drugim ważnym argumentem „za” była możliwość dojechania drogą rowerową do przystanku bądź zintegrowanego węzła przesiadkowego transportu publicznego. Trasy wybudowane w ramach ZIT zostaną jednolicie oznakowane. Charakterystyczne kolorowe rowery będą także elementem planowanych akcji informacyjno-promocyjnych zachęcających mieszkańców metropolii do korzystania z rowerów podczas codziennych dojazdów do pracy, szkoły czy na uczelnię.

To był pierwszy konkurs na budowę sieci dróg rowerowych w ramach metropolii, w kwietniu 2017 roku rozpocznie się kolejny, w którym do wzięcia będzie dofinansowanie ok. 16,2 mln euro. W ramach realizacji spójnego systemu sieci tras rowerowych samorządy metropolii warszawskiej wstępnie zaplanowały ok. 1,1 tys. km tras rowerowych.

W ramach projektu złożonego przez m. st. Warszawę zostało zgłoszonych 19 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 110 049 204,74 zł, z czego 71 592 114,14 zł dofinansuje Unia Europejska. Łączna długość zgłoszonych tras wynosi 73,4 km, z czego 59,8 km to nowo zbudowane drogi dla rowerów, 13 km przypada na przebudowane, już istniejące trasy a pozostałe 0,6 km to wyznaczenie trasy po istniejącej infrastrukturze. Zgłoszone zadania tworzą trasy łączące miejscowości metropolii warszawskiej z Warszawą, jak i też dzielnice Warszawy między sobą. Część zadań zostało już skończonych podczas prac nad projektem, część jest w trakcie wykonania a część planujemy wybudować w ciągu najbliższych dwóch lat. Dzięki projektowi powstaną trasy m.in. wzdłuż ul. Puławskiej, Radzymińskiej, ciągu ulic Słomińskiego-Okopowa-Towarowa, Kasprzaka-Wolska-Połczyńska czy Marsa-Ostrobramska-Stanów Zjednoczonych zakończona kładkami pod mostem Łazienkowskim. Szczegóły w załącznikach.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Lista zadań w projekcie m. st. Warszawy
  (plik: Lista zadań.PNG, rozmiar pliku: 38.78 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik mapowy
  (plik: Załącznik mapowy.jpg, rozmiar pliku: 1578.63 KB)
  Pobierz