Rowerowa Warszawa

Rowerowa Warszawa

Pomiary ruchu rowerowego 2016

opublikowany: 03 listopada 2016 10:33, Tamas Dombi

Wiosną tego roku, już po raz trzeci, zespół Pełnomocnika Prezydenta ds. komunikacji rowerowej zorganizował pomiary ruchu rowerowego. Na nasze zlecenie badanie wykonało Stowarzyszenie Zielone Mazowsze. Ruch rowerowy rośnie stabilnie, a tegoroczne badanie pokazało, że do najbardziej obciążonych tras w Warszawie dołączyła przedłużona trasa rowerowa wzdłuż al. Jana Pawła II – w popołudniowym szczycie przejeżdża tu w obu kierunkach ponad 600 rowerzystów na godzinę, najwięcej w całym mieście.

ZTM Pomiary ruchu rowerowego 2016
fot. ZTM

Pomiary podsumowane w załączonym dokumencie są rejestrowane ręcznie przez przeszkolonych obserwatorów, następnie wprowadzane do komputera i analizowane. W tym roku odbyły się one w 52 punktach, 44 z nich były obserwowane w dni robocze w godz. 7-9 i 16-19, a 8 punktów w sobotę w godz. 12-17. Celem pomiarów „ręcznych” jest nie tylko ocena ilości, ale też zjawisk jakościowych ruchu rowerowego, w związku z tym obserwatorzy rejestrowali także płeć, ubiór, rodzaj roweru oraz zachowania rowerzystów (czy korzystają oni z infrastruktury rowerowej, jezdni, czy też chodnika).

Pomiary odbywały się na przełomie maja i czerwca, który w tym roku charakteryzował się chłodnymi porankami i ciepłymi, słonecznymi popołudniami. Stąd też wyraźnie wyższe wyniki pomiarów popołudniowych. Jest to zbieżne z naszymi obserwacjami ze statystyk wypożyczeni systemu Veturilo – wyraźnie więcej rowerów jest wypożyczonych po południu, niż rano.

W ramach badania, tradycyjnie już wykonano oszacowanie udziału ruchu rowerowego w ruchu niepieszym, w wybranych miejscach – na dwóch mostach, w centrum miasta (most Świętokrzyski) i na obrzeżach (most Siekierkowski). Na przykładzie tych dwóch przekrojów wyraźnie widać, że ruch rowerowy w centrum jest znacznie większy – na moście Świętokrzyskim stanowi on 8,8% ruchu niepieszego, podczas gdy na moście Siekierkowskim – 2,9%. Ten drugi wynik nie odbiega znacząco od średniej dla całego miasta (wg wyników Warszawskiego Badania Ruchu z 2015 roku: 3,8%), natomiast na centralnie położonym moście wyraźnie ją przekracza.

Wyniki zostały porównane z danymi z poprzednich lat i tam, gdzie są dostępne, także z danymi historycznymi sprzed 2014 roku. Wzrostowa tendencja jest jednoznaczna – biorąc pod uwagę wszystkie punkty pomiarowe, które powtórzyły się po roku, ruch rowerowy wzrósł o 13%. Należy nadmienić jednak, że są to dane obarczone błędem wynikającym ze sposobu i częstotliwości prowadzenia badania – są to dane z jednorazowych pomiarów, wykonywanych ręcznie.

Największa zmiana nastąpiła wzdłuż al. Jana Pawła II. Wiosną 2015 roku, jeszcze przed zbudowaniem drogi dla rowerów, pomiary przy rondzie ONZ zanotowały ok. 200 rowerzystów na godzinę w kierunku Kina Femina, z których 90% poruszało się chodnikiem. W czerwcu br., obecnie prowadzone pomiary na skrzyżowaniu al. Jana Pawła II i al. „Solidarności” wykazały ponad 600 rowerzystów na godzinę w szczycie popołudniowym, w kierunku do/z ronda ONZ, pomimo nieoddania jeszcze oficjalnie do użytku drogi dla rowerów na tym odcinku.

Z ankiet wynika także, że 34% rowerzystów to kobiety – jest to ważny wskaźnik, bowiem wyższa obecność kobiet na rowerach wskazuje na wyższe odczucie bezpieczeństwa ruchu rowerowego. Niewiele ponad 20% rowerzystów nosi kask. Zarówno w przypadku płci, jak i odsetka rowerzystów w kaskach nie udało się w ciągu 3 lat prowadzenia pomiarów zaobserwować stałej tendencji.

Udział rowerów Veturilo w ruchu rowerowym wynosi ok. 6,5%. Zestawienie tej liczby z danymi z wypożyczeń Veturilo (średnio ok. 10 000 dziennie) oznacza, że przy sprzyjających warunkach pogodowych, Warszawiacy odbywają dziennie ok. 150 tysięcy podróży rowerem.

Równolegle do badań prowadzonych ręcznie w okresie wiosennym, rozwijamy też system pomiarów automatycznych. Obecnie ruch rowerowy jest mierzony przez 24 godziny na dobę w 19 punktach w całej Warszawie. Sukcesywnie będziemy instalować kolejne punkty pomiaru automatycznego, najczęściej w związku z nowymi inwestycjami. Dane z automatycznych pomiarów ruchu rowerowego są dostępne na naszej stronie.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Warszawski Pomiar Ruchu Rowerowego 2016
  (plik: WPRR2016_popr.pdf, rozmiar pliku: 1660.07 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik nr 2
  (plik: Załącznik 2 lornetki.zip, rozmiar pliku: 3923.57 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załącznik nr 3
  (plik: Załącznik 3 formularze.zip, rozmiar pliku: 1153.46 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Załącznik nr 4 - cz. 1. (mapy)
  (plik: WPRR2016_zał4_1.pdf, rozmiar pliku: 6862.52 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Załącznik nr 4 - cz. 2. (mapy)
  (plik: WPRR2016_zał4_2.pdf, rozmiar pliku: 5340.26 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Szczegółowe tabele z poszczególnych punktów pomiarowych
  (plik: Tabele.zip, rozmiar pliku: 3047.48 KB)
  Pobierz