Rowerowa Warszawa

Rowerowa Warszawa

Regulamin Kampanii

opublikowano: 2016-03-09 13:36, e.mantorska

Regulamin kampanii Rowerowy Maj 2016

 

 INFORMACJE PODSTAWOWE

  1.     Kampania „Rowerowy Maj” (zwana dalej „Kampanią”) adresowana jest do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych.

  2.     Kampania organizowana jest przez Miasto Stołeczne Warszawa w partnerstwie z Miastem Gdańsk.

  3.     Głównym celem Kampanii jest promowanie zdrowego trybu życia oraz popularyzacja komunikacji rowerowej.

  4.  Kampania zakłada rywalizację w formie zabawy na trzech poziomach: szkolnym, klasowym oraz indywidualnym. Najaktywniejsi uczestnicy Kampanii zostaną nagrodzeni:

a.     najbardziej rowerowa szkoła – do wyboru przez trzy najlepsze szkoły: zadaszony parking dla rowerów, 30 rowerów, mobilne miasteczko ruchu drogowego,

b.    trzy najlepsze klasy w każdej dzielnicy – bilety grupowe do centrów nauki, rozrywki, sportu itp., dodatkowa nagroda dla najlepszej klasy w Warszawie,

c.     najaktywniejsi uczniowie i nauczyciele – akcesoria rowerowe.

  5.     O wyniku szkoły lub klasy decyduje liczba przyjazdów uczniów do szkoły na rowerze (a także hulajnogą, na rolkach, wrotkach itp.) stosunku do liczby wszystkich uczniów w danej szkole lub klasie.

 

HARMONOGRAM KAMPANII

 6.      Warunkiem udziału w Kampanii jest zarejestrowanie szkoły poprzez formularz zgłoszeniowy oraz wyznaczenie szkolnego koordynatora do dnia 22 lutego br.

7.      Zarejestrowane szkoły otrzymają do dnia 25 kwietnia br. komplet materiałów dydaktyczno-promocyjnych niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Kampanii, tj. plakaty klasowe, książeczki rowerowe dla uczniów i nauczycieli, broszury dla rodziców, naklejki oraz klasowe dzienniki rowerowe.

8.      W ramach Kampanii liczone będą przejazdy rowerowe (a także hulajnogą, na rolkach, wrotkach itp.) do szkoły w dniach od 4 do 31 maja 2016 r.

9.      Rejestracja przyjazdów rowerem prowadzona będzie każdego dnia Kampanii, podczas sprawdzania obecności na pierwszej lekcji.

10.    Nauczyciel rejestrujący przyjazdy rowerem zaznacza je przy nazwisku ucznia w klasowym dzienniku rowerowym oraz wydaje dwie naklejki (kwadratową i okrągłą).

11.    Uczestnicy przyklejają kwadratową naklejkę w książeczce rowerowej, a okrągłą na plakat klasowy.

12.    Szkolny koordynator Kampanii zobowiązany jest do współpracy z organizatorem Kampanii oraz do nadzorowania niżej wymienionych działań:

a.    przekazania rodzicom broszur informujących o Kampanii (np. za pośrednictwem uczniów) – do dnia 29 kwietnia br.,

b.    przekazania książeczek rowerowych oraz dzienników rowerowych wychowawcom klas zgłoszonych do Kampanii - do dnia 29 kwietnia br.,

c.    zawieszenia w holu szkolnym plakatów klasowych na wysokości umożliwiającej uczniom swobodne przyklejanie naklejek – do dnia 29 kwietnia br.,

d.    umieszczenia na szkolnej stronie internetowej przesłanych przez organizatora informacji dot. Kampanii,

e.    przekazania organizatorowi dzienników rowerowych w połowie Kampanii, tj. 16.05.2016 oraz w dniu jej zakończenia – 31.05.2016 w formie pliku Excel na adres: rowerowymaj@zdm.waw.pl

f.     zorganizowania uroczystego apelu, podczas którego rozdane będą nagrody dostarczone przez Organizatora.

13.    Organizator, w terminie 7 dni od daty zakończenia Kampanii, ogłosi jej wyniki na stronie internetowej: rowery.um.warszawa.pl oraz powiadomi laureatów drogą elektroniczną.

14.    Szkoły biorące udział w Kampanii zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu Kampanii. Ostateczne decyzje, co do interpretacji regulaminu zastrzega sobie organizator.


 Wszystkie informacje na temat Kampanii znajdują się na stronie:

rowery.um.warszawa.pl oraz www.rowerowygdansk.pl

Pliki do pobrania

  1. 1.

    (plik: regulamin.docx, rozmiar pliku: 76.21 KB)
    Pobierz