Rowerowa Warszawa

Rowerowa Warszawa

Pomiary ruchu rowerowego

opublikowano: :, m.gorecki

Ilu właściwie jest rowerzystów w Warszawie? Pomiary ruchu rowerowego prowadzone są ręcznie, ale też automatycznie - za pomocą liczników umieszczonych w asfalcie. Dane wskazują, że liczba rowerzystów stale rośnie.

Od 2014 roku w okresie maj-czerwiec zlecamy pomiary ruchu rowerowego w kilkudziesięciu najważniejszych punktach miasta. Rowerzyści są liczeni w godzinach porannego i popołudniowego szczytu (obecnie ok. 50 punktów pomiarowych) oraz w soboty (obecnie ok. 10 punktów). Osoby prowadzące pomiary mają za zadanie również wskazać płeć rowerzystów, styl jazdy (drogą rowerową, jezdnią, chodnikiem), rodzaj roweru (górski, miejski lub Veturilo), strój (sportowy lub codzienny) oraz wyposażenie (kask). Z wynikami pomiarów można się zapoznać na poszczególnych podstronach dedykowanych kolejnym ich edycjom.

Warszawa dysponuje też danymi z Europejskiej Rywalizacji Rowerowej z lat 2014-2015. Uczestnicy zarejestrowali swoje przejazdy w dedykowanych aplikacjach, które były sumowane na koniec rywalizacji. Dzięki śladom GPS powstała mapa, ukazująca najważniejsze korytarze ruchu rowerowego w Warszawie. 

W 2014 r. zainstalowane zostały również pierwsze automatyczne liczniki rowerów. Urządzenia te funkcjonują na zasadzie pętli indukcyjnej zamieszczonej w nawierzchni, która wyczuwa przejeżdżające rowery i wysyła informacje na temat ich liczby. Takie automatyczne punkty pomiarowe pojawiły się na Nadwiślańskim Szlaku Rowerowym, a także m.in. na ul. Banacha, Targowej, al. "Solidarności", Wysockiego, i Bazyliańskiej. Dane z tych urządzeń pozwalają precyzyjnie określić m. in. wpływ pory dnia, pogody i pory roku na natężenie ruchu rowerowego. Dane z liczników automatycznych dostępne są poniżej.