Rowerowa Warszawa

Rowerowa Warszawa

Droga dla rowerów na ul. Belwederskiej

opublikowano: 2015-02-19 12:02, Mikołaj Pieńkos

Remont drogi dla rowerów na ul. Belwederskiej, po zachodniej stronie jezdni, na odc. od ul. Bagatela do ul. Dolnej, wraz z remontem chodników

Droga dla rowerów na ul. Belwederskiej

Projekt będzie obejmował remont drogi dla rowerów na ul. Belwederskiej, po zachodniej stronie jezdni, na odc. od ul. Bagatela do ul. Dolnej, wraz z remontem chodników, w tym:

a) remont drogi dla rowerów z dostosowaniem do wymogów wynikających z przepisów nadrzędnych, z wyłączeniem odcinków w rejonie skrzyżowań z ul. Spacerową, Nabielaka i Dolną realizowanych w ramach odrębnego opracowania;

b) uwzględnienie połączeń z układem lokalnym, w szczególności z ul. Piaseczyńską i ul. Nabielaka;

c) wyznaczenie lokalizacji urządzeń obsługujących ruch rowerowy, w szczególności parkingów rowerowych i punktów pomiaru ruchu rowerowego;

d) modernizację chodników w pasie drogowym;

e) przebudowę zjazdów i skrzyżowań z ulicami poprzecznymi;

f) uzupełnienie zieleni poprzez nasadzenie drzew i krzewów.

Poniżej można zapoznać się z kartą projektu, zawierającą informacje o postępach w realizacji zadania.

Pliki do pobrania

 1. 1.

  (plik: harmonogram - Belwederska.xlsx, rozmiar pliku: 17.57 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Projekt do konsultacji
  (plik: PBW_ddr_belwederska.pdf, rozmiar pliku: 28925.24 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Zatwierdzony Projekt Organizacji Ruchu
  (plik: 2015_08_11_IR_zatwierdzenie.zip, rozmiar pliku: 36938.63 KB)
  Pobierz