Rowerowa Warszawa

Rowerowa Warszawa

Droga dla rowerów na al. Stanów Zjednoczonych (płn.)

opublikowano: 2015-02-19 11:56, Mikołaj Pieńkos

Droga dla rowerów na al. Stanów Zjednoczonych, po północnej stronie jezdni, na odc. od Wału Miedzeszyńskiego do ul. Grenadierów, wraz z remontem chodników.

Projekt będzie obejmował drogę dla rowerów na al. Stanów Zjednoczonych, po północnej stronie jezdni, na odc. od Wału Miedzeszyńskiego do ul. Grenadierów, wraz z remontem chodników, w tym:

a) budowę drogi dla rowerów z wykorzystaniem istniejących terenów zieleni i chodników;

b) uwzględnienie połączeń z układem lokalnym, w szczególności z ul. Wandy, Kanałem Wystawowym, ul. Kinową, ul. Wzorcową i ul. Międzyborską;

c) wyznaczenie lokalizacji urządzeń obsługujących ruch rowerowy, w szczególności parkingów rowerowych i punktów pomiaru ruchu rowerowego;

d) modernizację chodników w pasie drogowym z separacją od ruchu rowerowego;

e) przebudowę zjazdów i skrzyżowań z ulicami poprzecznymi;

f) uzupełnienie zieleni poprzez nasadzenie drzew i krzewów;

g) dostosowanie przystanków autobusowych do wymagań funkcjonalno-ruchowych, w tym korektę geometrii i modernizację peronów przystankowych.

Poniżej można zapoznać się z kartą projektu, zawierającą informacje o postępach w realizacji zadania.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Harmonogram inwestycji
  (plik: harmonogram - USA PÓŁNOC.xlsx, rozmiar pliku: 18.09 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Projekt do konsultacji
  (plik: al. Stanow Zjednoczonych str. pln.zip, rozmiar pliku: 16288.49 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Projekt po konsultacjach
  (plik: Stanow Zjedn. pln. do geometrii.zip, rozmiar pliku: 16684.37 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Raport z konsultacji społecznych
  (plik: raport_DDR_stanow_zjednoczonych.pdf, rozmiar pliku: 405.07 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Projekt gospodarki zielenią, wersja uzgodniona
  (plik: al. stanow zjedn zielen polnoc.zip, rozmiar pliku: 31289.99 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Projekt stałej organizacji ruchu
  (plik: Projekt SOR str. pn..zip, rozmiar pliku: 14298.29 KB)
  Pobierz