Rowerowa Warszawa

Rowerowa Warszawa

Droga dla rowerów na al. Stanów Zjednoczonych i ul. Ostrobramskiej...

opublikowano: 2015-02-19 10:01, Mikołaj Pieńkos

Droga dla rowerów na al. Stanów Zjednoczonych i ul. Ostrobramskiej (płd.)

Droga dla rowerów na al. Stanów Zjednoczonych i ul. Ostrobramskiej, po południowej stronie jezdni, na odc. od Wału Miedzeszyńskiego do ul. Poligonowej, wraz z remontem chodników.

ZTM fot. ZTM

Projekt będzie obejmował drogę dla rowerów na al. Stanów Zjednoczonych i ul. Ostrobramskiej, po południowej stronie jezdni, na odc. od Wału Miedzeszyńskiego do ul. Poligonowej, wraz z remontem chodników, w tym:

a) budowę drogi dla rowerów z wykorzystaniem istniejących terenów zieleni i chodników;

b) uwzględnienie połączeń z układem lokalnym, w szczególności z ul. Afrykańską, terenami nad Jeziorem Gocławskim i ul. Ostrzycką;

c) wyznaczenie lokalizacji urządzeń obsługujących ruch rowerowy, w szczególności parkingów rowerowych i punktów pomiaru ruchu rowerowego;

d) modernizację chodników w pasie drogowym z separacją od ruchu rowerowego;

e) przebudowę zjazdów i skrzyżowań z ulicami poprzecznymi;

f) uzupełnienie zieleni poprzez nasadzenie drzew i krzewów;

g) dostosowanie przystanków autobusowych do wymagań funkcjonalno-ruchowych, w tym korektę geometrii i modernizację peronów przystankowych.

Poniżej można zapoznać się z kartą projektu, zawierającą informacje o postępach w realizacji zadania.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Harmonogram inwestycji
  (plik: harmonogram - USA POŁUDNIE.xlsx, rozmiar pliku: 18.1 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Projekt do konsultacji
  (plik: Al.Stanow Zj. - strona pd. - koncepcja.pdf, rozmiar pliku: 14927.93 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Projekt po konsultacjach
  (plik: Stanow Zjedn. pld. do geometrii.zip, rozmiar pliku: 15669.93 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Raport z konsultacji społecznych
  (plik: raport_DDR_stanow_zjednoczonych.pdf, rozmiar pliku: 405.07 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Projekt gospodarki zielenią, wersja uzgodniona
  (plik: al. stanow zjedn zielen poludnie.zip, rozmiar pliku: 26087.32 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Projekt stałej organizacji ruchu
  (plik: Projekt SOR str. pd..zip, rozmiar pliku: 13477.79 KB)
  Pobierz