Rowerowa Warszawa

Rowerowa Warszawa

Aktualizujemy „Standardy rowerowe”

opublikowany: 09 grudnia 2015 10:31, Mikołaj Pieńkos

Obowiązujące od 2009 r. „Standardy rowerowe” wymagają aktualizacji. Na wiosnę chcemy przyjąć nową wersję tego ważnego dokumentu.

Aktualizujemy „Standardy rowerowe”

„Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu rowerowego w m. st. Warszawie” zostały wprowadzone 4 września 2009 r. zarządzeniem pani Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz. Wówczas było to rewolucyjne opracowanie – wprowadziło m. in. obowiązek stosowania nawierzchni asfaltowej, odpowiednich szerokości tras, promieni skrętów, skrajni rowerowej. Uregulowało również zasady prowadzenia ruchu rowerowego w zależności od klasy drogi – dzięki temu na mniej ruchliwych ulicach zamiast wydzielonych dróg dla rowerów pojawiają się pasy i kontrapasy rowerowe lub elementy uspokojenia ruchu. Od tego czasu w Warszawie powstało 250 km nowych, asfaltowych tras (to już ponad połowa wszystkich), stanęło też kilka tysięcy wygodnych stojaków typu „U” (wcześniej popularne były raczej „wyrwikółka”).

Dziś, po ponad 6 latach od uchwalenia „Standardów”, wymagają one aktualizacji. Część zapisów wraz z rozwojem sieci straciła na aktualności, zaś niektórych regulacji brakuje w „Standardach”. Przede wszystkim jednak, konieczne jest dostosowanie dokumentu do znowelizowanych rozporządzeń wykonawczych do Prawa o ruchu drogowym, wprowadzających m. in. zasady wyznaczania śluz rowerowych, sierżantów czy kontraruchu. Chcemy, aby „Standardy” precyzowały, w jakich okolicznościach i w jaki sposób stosować te rozwiązania.

Drugą ważną zmianą jest zasięg opracowania. Nowy dokument ma w założeniu służyć nie tylko Warszawie, ale też 39 sąsiednim gminom Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Choć przyjęcie „Standardów” nie będzie dla gmin obligatoryjne, chcemy, by były one stosowane przy opracowywaniu projektów realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Na rozwój sieci rowerowej w aglomeracji zarezerwowano w ramach tego programu ok. 64 mln euro ze środków unijnych.

Właśnie podpisaliśmy umowę z firmą Via Vistula, która ma 4 miesiące na wykonanie projektu nowych „Standardów projektowych i wykonawczych dla systemu rowerowego Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”. W ramach prac przewidziano konsultacje społeczne z mieszkańcami i przedstawicielami gmin WOF – prawdopodobnie w lutym-marcu. Dzięki temu nowe „Standardy” mogą zacząć obowiązywać w połowie przyszłego roku.