Rowerowa Warszawa

Rowerowa Warszawa

Przebudowa skrzyżowania al. Solidarności i Szwedzkiej

opublikowany: 20 lipca 2017 08:13, m.gorecki

Kolejny krok w kierunku przebudowy skrzyżowania al. Solidarności i ul. Szwedzkiej. Po tym, jak w marcu Rada Warszawy przyznała nam środki na tę inwestycję, czas na przygotowanie koncepcji zmian w tym rejonie. Właśnie ogłosiliśmy przetarg na takie prace.

Przebudowa skrzyżowania al. Solidarności i Szwedzkiej

Skrzyżowanie to jest dziś skomplikowanym węzłem, w którym krzyżuje się kilka jezdni. Z al. Solidarności łączą się tu ulice Szwedzka, Wileńska i Kosmowskiej. Ze względu na skomplikowany układ jezdni, skrzyżowanie to jest niewydolne, jego przekroczenie pieszo jest bardzo utrudnione, zaś przejazd rowerem – praktycznie niemożliwy. Dlatego konieczna jest jego przebudowa.

W marcu Rada Warszawy przyznała nam około 3 mln dodatkowych środków na tę inwestycję, w ramach programu rewitalizacji Pragi. Dzięki temu możemy rozpocząć przygotowywania zmian. W ogłoszonym właśnie przetargu chcemy wyłonić wykonawcę, który przygotuje wariantową koncepcję przebudowy skrzyżowania oraz kompletną dokumentację projektową.

Koncepcja zostanie wykonana w dwóch wariantach: pierwszy zakłada ograniczenie ingerencji w układ skrzyżowania, uwzględniając uzupełnienie ciągów pieszych i dróg dla rowerów. Drugi wariant przewiduje większą przebudowę, z optymalizacją układu skrzyżowania. Oba warianty powinny zawierać wstępny kosztorys, a także informację o niezbędnych przebudowach instalacji podziemnych i prognozę ruchu. Na tej podstawie podejmiemy – wraz z Biurem Polityki Mobilności i Transportu m.st. Warszawy - decyzję o szczegółowych rozwiązaniach jakie ma zawierać docelowy projekt zmian.

Na wykonanie dokumentacji projektowej wybrany wykonawca będzie miał 200 dni. Zakładamy, że przebudowa skrzyżowania mogłaby się odbyć w 2018 roku.