Rowerowa Warszawa

Rowerowa Warszawa

Budowa nowej drogi dla rowerów na ul. Połczyńskiej coraz bliżej

opublikowany: 04 września 2017 13:06, a.osuch

Wpłynęły 3 oferty w przetargu na budowę drogi rowerowej i chodników oraz koordynację sygnalizacji świetlnej na ul. Kasprzaka, Wolskiej i Połczyńskiej od ul. Ordona do ul. Powstańców Śląskich.

Budowa nowej drogi dla rowerów na ul. Połczyńskiej coraz bliżej

Wykonawca będzie musiał wybudować drogę dla rowerów na odcinku od ul. Ordona (gdzie kończy się istniejąca trasa rowerowa) do skrzyżowania z ul. Powstańców Śląskich i Dźwigową. Będzie ona przebiegać po południowej stronie jezdni. Na całym odcinku przebudowane zostaną chodniki – zamiast zniszczonej nawierzchni ułożone zostaną estetyczne płyty betonowe. Remont przejdą również przystanki autobusowe. Jadący od strony centrum zyskają 2 wydzielone pasy do skrętu w lewo w stronę ul. Dźwigowej.

Modernizację przejdzie skrzyżowanie z ul. Powstańców Śląskich i Dźwigową. Skręt w ul. Dźwigową od strony Ożarowa Maz. będzie się odbywał wydzielonym prawoskrętem. Powiększone zostaną azyle dla pieszych pomiędzy jezdniami, dzięki czemu piesi będą w stanie szybciej i bezpieczniej przekroczyć ulicę. Powstaną również przejazdy rowerowe, łączące nową trasę z istniejącymi na ul. Powstańców Śl. i Dźwigowej. Sygnalizacja będzie skoordynowana z sąsiednimi skrzyżowaniami.

Jest to pierwszy etap prac – drugi obejmie odcinek od ul. Powstańców Śl. do ul. Gierdziejewskiego (granica Warszawy). Realizacja obu etapów jest zaplanowana do połowy 2018 r. Inwestycja jest realizowana przy wsparciu środków z Unii Europejskiej, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem